Een transversale
aanpak
ten dienste van
de Brusselse
consument
In 2022 stelden alle BRUGEL-teams hun competentie ten dienste van de Brusselse consumenten en werkten ze transversaal om de verschillende controle- en adviesopdrachten uit te voeren die hun werden toevertrouwd.

Energietransitie


Werking van de elektriciteits- en gasnetten

Spanningen op de energiemarkt


Consolidatie van instrumenten voor de watersector

Energie- en waterarmoede

Rechten van de consument