Het woord van
de voorzitter

Een jaar vol
uitdagingen!
 

Kevin Welch


Voorzitter van de Raad van bestuur van BRUGEL

De wereldeconomie werd in 2022 geconfronteerd met de ergste energiecrisis sinds de jaren ‘70. De energieprijzen waren al aan het stijgen in de economische heropleving na de covidepidemie, maar de crisis spreidde zich pas echt over de hele wereld uit na de Russische invasie van Oekraïne. De energieshock heeft de inflatie op niveaus gebracht die we in geen decennia meer gezien hebben.

Die forse stijging van de energieprijzen heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de energie- en watersector, die toch al kwetsbaar waren door een zorgwekkende sociaaleconomische omgeving, niet onberoerd gelaten. Als je weet dat op dit moment 80% van de Brusselse huishoudens recht zou hebben op het statuut van beschermde klant, word je je pas echt bewust van de armoede waarin een deel van de Brusselse bevolking leeft.

Ook aan de kant van de leveranciers heeft de crisis gevolgen gehad voor het evenwicht op de energiemarkt. Waar bepaalde operatoren hun activiteiten hebben stopgezet door de risico’s en onzekerheden, hebben anderen ervoor gekozen zich terug te trekken van een weinig rendabele en te gecompliceerde markt. Eind 2022 is er weinig meer dan een duopolie over met een historische leverancier en een challenger. En, in tegenstelling tot wat er doorgaans op deze markten gebeurt, heeft die challenger systematisch hogere tarieven geboden dan zijn concurrent. Een voorbode van een opwaartse trend, in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië, van de energieprijzen voor de komende maanden en jaren.

De hoogte van de energieprijzen en de daaraan verbonden inflatie heeft in 2022 ook gevolgen gehad voor de watersector, die gebukt gaat onder historische onderinvestering in zijn infrastructuur. Zo heeft operator VIVAQUA in dit boekjaar een revisie van de watertarieven gevraagd om de uitzonderlijke uitgaven door de inflatie te kunnen opvangen. SIBELGA, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, is er van haar kant in geslaagd om de impact van de crisis op haar klanten te beperken door uit de tariefsaldi te putten.

Dit neemt niet weg dat de Brusselse operatoren van de drie stromen (gas, elektriciteit en water) over moeten gaan op aanzienlijke investeringen om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Om de decarbonisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2050 rond te krijgen, moet SIBELGA zich focussen op de toename van elektriciteit in de energietransitie. Het chronisch ondergefinancierde waternetwerk in beheer van VIVAQUA moet ook aan een ambitieus renovatieplan beginnen. In deze moeilijke tijden zijn ook de politieke besluitvormers gedwongen doortastend op te treden. De tijd van intentieverklaringen ligt nu echt wel achter ons, dit is het moment om het politiek beleid te herschrijven en de belangrijkste problemen op te lossen, wat aanzienlijke investeringen vraagt in een toch al sociaaleconomisch complex gewest.

We moeten misschien ook even aanstippen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verschillende energiesectoren als voorbeeld kan dienen. Op het vlak van de energietransitie bijvoorbeeld, zijn de projecten rond ‘energiedelen’ bijzonder veelbelovend. En, wat betreft de laadpalen voor elektrische voertuigen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitrol eindelijk in een stroomversnelling gebracht met een pragmatisch plan.

In deze context hebben de teams van BRUGEL onvermoeibaar gewerkt met de andere stakeholders. Hun credo: de belangen van de verbruiker verdedigen en de energietransitie, zoals die is opgenomen in het beleid van het Hoofdstedelijk Gewest, bevorderen. Onze diensten hebben in het bijzonder studies uitgevoerd en initiatiefadviezen uitgebracht om de politieke instanties te helpen het hoofd te bieden aan bepaalde thema’s: de slechte werking van de markt, energie- en waterarmoede, de aanpassing van groenestroomcertificaten, de flexibiliteit van de elektriciteitsnetten, de tarifering, de technische reglementen, enz.

Dit jaar is de algemene directie van BRUGEL met de komst van Régis Lambert aan de zijde van Pascal Misselyn ook overgaan op ‘tandem’-management. Onze Raad van Bestuur juicht het succesvolle partnerschap tussen onze algemene directeuren van harte toe. Van mijn kant wil ik graag nog alle medewerkers van BRUGEL en de leden van de RvB bedanken voor hun constructieve samenwerking.